Van 4 maanden naar 4 weken? Dat kan!

Als de nood hoog is, geeft flexibiliteit de doorslag

Wat doe je als de timing voor een grote productie-opdracht plots van vier maanden naar vier weken wordt gereduceerd? Voor Van de Walle is het antwoord duidelijk: dag en nacht werken om de klant te helpen. Sleutelwoorden daarbij: flexibiliteit, wendbaarheid, slagkracht.

Een grote industriële speler in de Gentse havenzone heeft een kritische installatie die volgens plan vernieuwd moet worden. Een kolfje naar de hand van Van de Walle Process Equipment. Maar dan slaat het lot toe: de installatie gaat plots stuk. De klant belt Van de Walle en vraagt of de levering versneld kan worden, van vier maanden naar vier weken.

Er is behoorlijk wat urgentie mee gemoeid. De installatie die gassen afkoelt, doet chemische componenten condenseren (waardoor die herwonnen kunnen worden) en reduceert zo de emissie van het bedrijf. Met de gerecupereerde warmte kan stoom gegenereerd worden. Zo’n installatie is de specialiteit van Van de Walle, omdat er veel toegevoegde waarde in zit. Maar in dit specifieke geval moest super dringend gewerkt worden, omdat het om een kritisch toestel gaat dat vervuilende emissies reduceert. Er was dus een ecologische reden om het project in een enorme stroomversnelling te trekken.

Na wat reken- en denkwerk is het bij Van de Walle meteen alle hens aan dek, 24/7. Het voltallige team van Van de Walle focust zich op het project en werkt dag en nacht door om het apparaat binnen de vier weken klaar en geïnstalleerd te krijgen. Voor Hendrik Lorré is dit eens te meer het bewijs hoe flexibel Van de Walle wel is: ‘ik heb voor de zoveelste keer kunnen vaststellen hoe ongelooflijk snel en efficiënt en flexibel we kunnen werken. Na één telefoontje hebben we onze volledige planning omgegooid om aan de superdringende vraag van onze klant te kunnen voldoen.’ Klant tevreden, Van de Walle tevreden, milieu tevreden!